Chính sách và quy định

Chính sách và quy định - Thư Viện Hình Ảnh Đẹp Nhất | Xem Hình Ảnh Đẹp, Ảnh Đẹp Mỗi Ngày, Ảnh Đẹp 24H, Ảnh Đẹp Cuộc Sống, Thư Viện Ảnh Đẹp

Thuvienanhdep- chia sẻ hình ảnh đẹp về cuộc sống, gia đình, con người.

Những thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được chúng tôi bảo mật. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất cá nhân được quý khách đưa lên trang web này bằng thư điện tử hay những phương thức khác, có chứa bất kỳ dữ liệu, câu hỏi, bình luận hay bày tỏ yêu thích đều không phải và không được chúng tôi xem là thông tin mật. Nếu phát hiện ra trường hợp giả mạo thông tin thì chúng tôi có quyền khóa tài khoản và mọi thông tin liên quan.

Ngoài ra, chúng tôi còn sưu tầm trên internet những hình ảnh đẹp và bài viết hay, có nội dung độc đáo.

Nếu bạn biết tên tác giả hoặc nguồn tin bài. Xin hãy gửi cho chung tôi trong phần liên hệ.
Tất cả góp ý và thắc mắc vui lòng gửi cho chúng tôi qua email: Thuvienanhdep.xyz@gmail.com .

Trang web có sử dụng một số hình ảnh từ thư viện ảnh đẹp - anhchat.

Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng đảm bào độ chính xác và đầy đủ của thông tin trên trang web nay, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin chúng tôi công bố trên trang web là không chính xác hoặc không đầy đủ. Việc sử dụng trang web này là quyết định của quý khách phải chấp nhận mọi rủi ro của nó. Quý khách vui lòng theo dõi trang web này để cập nhật những thay đổi về tài liệu và thông tin trên trang web. Chúng tôi có quyền hạn chế, định chỉ hoặc chấm dứt các truy cập của quý khách vào trang web mà không cần thông báo; hoặc hạn chế định chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của trang web hay bất kỳ tính năng hay một phần những điều đó bất cứ lúc nào.


Chúng tôi cam kết không vi phạm những chính sách và bất kỳ điều khoản nào nếu vi phạm bản quyền.
Các bài viết vi phạm sẽ bị xóa bỏ.
Chính sách của chúng tôi phản hồi lại các thông báo được cho là vi phạm việc tuân thủ Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA).

Tuân thủ Đạo luật bảo vệ bảo mật trực tuyến của trẻ em (COPPA).

Ngoài ra, thuvienanhdep sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hay bất kì trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào do virus xâm nhập và gây hư hại cho máy tính hay các tài sản khác của quý khách khi quý khách sử dụng, truy cập hay tải xuống các tài liệu từ trang web này. Nếu quý khách lựa chọn tải xuống tài liệu từ trang web này, quý khách chấp nhận mọi rủi ro do việc đó mang lại.

Chia sẻ những hình ảnh chân thực và sâu sắc nhất
Xin cảm ơn
ADMIN

 

- Thư Viện Hình Ảnh Đẹp Nhất | Xem Hình Ảnh Đẹp, Ảnh Đẹp Mỗi Ngày, Ảnh Đẹp 24H, Ảnh Đẹp Cuộc Sống, Thư Viện Ảnh Đẹp

- Thư Viện Hình Ảnh Đẹp Nhất | Xem Hình Ảnh Đẹp, Ảnh Đẹp Mỗi Ngày, Ảnh Đẹp 24H, Ảnh Đẹp Cuộc Sống, Thư Viện Ảnh Đẹp

Thuvienanhdep- chia sẻ hình ảnh đẹp về cuộc sống, gia đình, con người.Những thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được chúng tôi bảo mật. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất cá nhân được quý khách đưa lên trang web này bằng thư điện tử hay những phương thức khác, có chứa bất kỳ dữ liệu, câu hỏi, bình luận hay bày tỏ yêu thích đều không phải và không được chúng tôi xem là thông tin mật. Nếu phát hiện ra trường hợp giả mạo thông tin thì chúng tôi có quyền khóa tài khoản và mọi thông tin liên quan. Ngoài ra, chúng tôi còn sưu tầm trên internet những hình ảnh đẹp và bài viết hay, có nội dung độc đáo. Nếu bạn biết tên tác giả hoặc nguồn tin bài. Xin hãy gửi cho chung tôi trong phần liên hệ. Tất cả góp ý và thắc mắc vui lòng gửi cho chúng tôi qua email: Thuvienanhdep.xyz@gmail.com . Trang web có sử dụng một số hình ảnh từ thư viện ảnh đẹp - anhchat. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng đảm bào độ chính xác và đầy đủ của thông tin trên trang web nay, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin chúng tôi công bố trên trang web là không chính xác hoặc không đầy đủ. Việc sử dụng trang web này là quyết định của quý khách phải chấp nhận mọi rủi ro của nó. Quý khách vui lòng theo dõi trang web này để cập nhật những thay đổi về tài liệu và thông tin trên trang web. Chúng tôi có quyền hạn chế, định chỉ hoặc chấm dứt các truy cập của quý khách vào trang web mà không cần thông báo; hoặc hạn chế định chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của trang web hay bất kỳ tính năng hay một phần những điều đó bất cứ lúc nào. Chúng tôi cam kết không vi phạm những chính sách và bất kỳ điều khoản nào nếu vi phạm bản quyền. Các bài viết vi phạm sẽ bị xóa bỏ. Chính sách của chúng tôi phản hồi lại các thông báo được cho là vi phạm việc tuân thủ Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA). Tuân thủ Đạo luật bảo vệ bảo mật trực tuyến của trẻ em (COPPA). Ngoài ra, thuvienanhdep sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hay bất kì trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào do virus xâm nhập và gây hư hại cho máy tính hay các tài sản khác của quý khách khi quý khách sử dụng, truy cập hay tải xuống các tài liệu từ trang web này. Nếu quý khách lựa chọn tải xuống tài liệu từ trang web này, quý khách chấp nhận mọi rủi ro do việc đó mang lại. Chia sẻ những hình ảnh chân thực và sâu sắc nhất Xin cảm ơn ADMIN - Thư Viện Hình Ảnh Đẹp Nhất | Xem Hình Ảnh Đẹp, Ảnh Đẹp Mỗi Ngày, Ảnh Đẹp 24H, Ảnh Đẹp Cuộc Sống, Thư Viện Ảnh Đẹp

Thuvienanhdep- chia sẻ hình ảnh đẹp về cuộc sống, gia đình, con người.

Những thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được chúng tôi bảo mật. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất cá nhân được quý khách đưa lên trang web này bằng thư điện tử hay những phương thức khác, có chứa bất kỳ dữ liệu, câu hỏi, bình luận hay bày tỏ yêu thích đều không phải và không được chúng tôi xem là thông tin mật. Nếu phát hiện ra trường hợp giả mạo thông tin thì chúng tôi có quyền khóa tài khoản và mọi thông tin liên quan.

Ngoài ra, chúng tôi còn sưu tầm trên internet những hình ảnh đẹp và bài viết hay, có nội dung độc đáo.

Nếu bạn biết tên tác giả hoặc nguồn tin bài. Xin hãy gửi cho chung tôi trong phần liên hệ.
Tất cả góp ý và thắc mắc vui lòng gửi cho chúng tôi qua email: Thuvienanhdep.xyz@gmail.com .

Trang web có sử dụng một số hình ảnh từ thư viện ảnh đẹp - anhchat.

Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng đảm bào độ chính xác và đầy đủ của thông tin trên trang web nay, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin chúng tôi công bố trên trang web là không chính xác hoặc không đầy đủ. Việc sử dụng trang web này là quyết định của quý khách phải chấp nhận mọi rủi ro của nó. Quý khách vui lòng theo dõi trang web này để cập nhật những thay đổi về tài liệu và thông tin trên trang web. Chúng tôi có quyền hạn chế, định chỉ hoặc chấm dứt các truy cập của quý khách vào trang web mà không cần thông báo; hoặc hạn chế định chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của trang web hay bất kỳ tính năng hay một phần những điều đó bất cứ lúc nào.


Chúng tôi cam kết không vi phạm những chính sách và bất kỳ điều khoản nào nếu vi phạm bản quyền.
Các bài viết vi phạm sẽ bị xóa bỏ.
Chính sách của chúng tôi phản hồi lại các thông báo được cho là vi phạm việc tuân thủ Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA).

Tuân thủ Đạo luật bảo vệ bảo mật trực tuyến của trẻ em (COPPA).

Ngoài ra, thuvienanhdep sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hay bất kì trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào do virus xâm nhập và gây hư hại cho máy tính hay các tài sản khác của quý khách khi quý khách sử dụng, truy cập hay tải xuống các tài liệu từ trang web này. Nếu quý khách lựa chọn tải xuống tài liệu từ trang web này, quý khách chấp nhận mọi rủi ro do việc đó mang lại.

Chia sẻ những hình ảnh chân thực và sâu sắc nhất
Xin cảm ơn
ADMIN

 


Chính sách và quy định
Thư Viện Hình Ảnh Đẹp Nhất | Xem Hình Ảnh Đẹp, Ảnh Đẹp Mỗi Ngày, Ảnh Đẹp 24H, Ảnh Đẹp Cuộc Sống, Thư Viện Ảnh Đẹp - Chính sách và quy định
Rating: 9 out of 10with 91214 ratings
RATING:
3 ( 90933 ratings )
top